Travelife

Travelife Partner

Travellife Partner -nimitys on tunnustus sitoutumisestamme sosiaaliseen ja ekologiseen vastuullisuuteen. Travelife Partner -tason saavuttamiseksi yrityksen tulee täyttää yli 100 vastuullisuuskriteeriä, jotka liittyvät hallintoon, toimistoon, hankintaketjuun ja asiakkaisiin. Jatkossa kehitämme toimintojamme edelleen täyttääksemme Travelife Certified -kriteereitä.

***Travelife on kolmiportainen sertifiointiohjelma matkanjärjestäjille ja matkatoimistoille. 1. Travelife Engaged, 2. Travelife Partner, 3. Travelife Certified.***