Ympäristöpolitiikka

Yhteys luontoon on koko Upitrekin toiminnan perusta. Ympäristön tila on näin ollen tärkeä osa sekä yrityksen filosofiaa että toiminnan kannattavuutta. Upitrekin toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkaille matkailutuotteita, jotka sopivat luonnollisena osana suomalaiseen luontoon. Upitrekin tuotteet suunnitellaan luontoon hyvin sulautuviksi ja tuotekehityksessä otetaan huomioon ympäristö missä kyseinen matkailutuote tapahtuu.

Upitrek opastaa asiakkaitaan ympäristön kunnioittamiseen: käytännön toimin heille tarjotaan mahdollisuus osallistua omalla panoksellaan kestävän kehityksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ympäristötoimien riittävyyttä seurataan säännöllisesti sekä keräämällä asiakaspalautetta että tarkastelemalla keskeisiä tunnuslukuja.

Retkien suunnittelu ja toteutus
Upitrekin järjestämillä retkillä täytetään vähintään Metsähallituksen laatimat ohjeet "Näin retkeilen ympäristöä säästäen". Upitrekin matkojen yhteydessä asiakasta valistetaan paikallisesta luonnosta, kulttuurista, metsien moninaiskäytöstä ja luonnonsuojelusta. Erityistä huomiota kiinnitetään alueellisiin erikoisuuksiin. Maastossa liikutaan hienotunteisesti, turhaa melua pitämättä, ja jälkiä jätetään mahdollisimman vähän.

Jätehuoltosuunnitelma
Jätteen määrää vähennetään ennakolta välttämällä turhia pakkauksia. Kertakäyttöastioita käytetään mahdollisimman vähän. Retken aikana syntyvästä pakkausjätteestä paperi ja pahvi poltetaan. Helposti maatuvat ruoantähteet, kuten kahvinporot ja teepussit, kompostoidaan tai hävitetään "hajautetulla kompostoinnilla". Muu jäte tuodaan pois luonnosta. Perillä jäte lajitellaan ja jakeet toimitetaan hyötykäyttöön mahdollisuuksien mukaan.

Asiakkaita opastetaan oikeanlaiseen jätteenkäsittelyyn. Henkilökohtaisiin tarpeisiin suositaan kompostoivaa vessaa tai puuceetä. Muussa tapauksessa tarpeet tehdään riittävän kauaksi puroista, lähteistä ja muista vesistöistä.

Hankintaperiaatteet
Upitrek suosii hankinnoissaan paikallisesti tuotettuja, laadukkaita ja kestäviä tuotteita. Kertakäyttötuotteita vältetään mahdollisuuksien mukaan. Ympäristömerkittyjä tuotteita hankitaan aina, kun se on mahdollista. Suosimme yhteistyökumppaneita joilla on ympäristöohjelma. Alihankkijoille tiedotetaan yrityksen hankintaperiaatteista.

Energian- ja kuljetusten säästöohjelma
Energian käyttö
Energiaa vaelluksilla kuluu lähinnä kuljetuksissa, latujen aukaisussa ja nuotiopuiden polttamisessa. Näistä kahdesta ensimmäistä vastaavat muut yrittäjät. Koska Upitrek joutuu näistä palveluista myös maksamaan, niin energiansäästö tuo lähes aina myös kustannussäästöjä.

Henkilökuljetukset
Henkilökuljetuksissa suosimme julkisia kulkuneuvoja silloin, kun se on kuljettavan matkan ja julkisten yhteyksien puitteissa järjestettävissä siten, ettei matkustajalle koidu ylimääräistä vaivaa. Kuljetusten ympäristövaikutuksia mitataan laskemalla tuotetut hiilidioksidimäärät henkilökilometriä kohti. Hiilidioksidi on suurin ilmastomme lämpenemistä aiheuttava kasvihuonekaasu.

Kuljetuksiin valitaan aina tarkoituksenmukainen kulkuneuvo. Käytämme pääsääntöisesti seuraavia kulkuneuvoja:

- 14 henkilön bussi, kulutus keskimäärin 13 l dieseliä /100 km, hiilidioksidipäästö 346g/km
- 8 henkilön bussi, kulutus keskimäärin 9 l dieseliä/100km, hiilidioksidipäästö 239g/km
- normaali henkilöauto, kulutus keskimäärin 7 l bensiiniä/100km, hiilidioksidipäästö 165g/km
- julkisia linja-autovuoroja

Esimerkkilaskelmassa esitetään tavanomaisen hiihtovaelluksen kokonaishiilidioksidikulutus. Ryhmäkoko on kuusi henkilöä ja vaelluksen kesto on kuusi vuorokautta (viisi yötä):

Henkilökuljetukset 380 km, bussi 8 hlö = 90,8 kg CO2
Huoltokuljetukset 320 km, normaali henkilöauto = 52,8 kg CO2
Hiilidioksidipäästöt yhteensä = 143,6 kg CO2
Hiilidioksidipäästöt / asiakas = 23,9 kg CO2
Hiilidioksidipäästöt / asiakas /vuorokausi = 4,0 kg CO2

Eli yhden asiakkaan aiheuttamat henkilö- ja huoltokuljetusten hiilidioksidipäästöt hiihtovaelluksen aikana ovat neljä kiloa vuorokaudessa. Vertailun vuoksi mainittakoon, että luku vastaa noin 30 kilometrin ajoa tavallisella henkilöautolla.

Nuotiopuut
Taukopaikkojen ylläpitäjälle (kunnat, metsähallitus) korvataan osallistujamäärän mukaan nuotiotulien pito. Tämä luonnollisesti karsii turhat nuotiot matkanvarrelta. Opas pitää huolen, ettei nuotiota tehdä yhtään isommaksi, mitä tarve vaatii. Opas myös huolehtii jälkisammutuksesta. Polttopuiden kulua seurataan yhteistyökumppaneiden laskutuksen yhteydessä.

Reittien kunnossapito ja huolto
Jo reittien valinnassa on kiinnitetty huomiota siihen, että selvitään mahdollisimman vähin reitin ylläpitokuluin. Talvella käytetään kunnallisia latuverkostoja, rajamiesten kelkkauria ja järvien jäitä. Latujen kunnossapitäjän kanssa tehdään yhteistyötä. Tätä indormoidaan riittävän ajoissa vaellusten ajankohdista, mikä auttaa järjestämään kunnossapidon siten, että vältetään turhaa energian kulutusta. Myös kesällä käytämme ensisijaisesti valmiita reittejä ja taukopaikkoja.